4 yleistä kysymystä äänivalmennuksesta

Mitä äänivalmennus on? Mitä se ei ole? Miten puhuja tai laulaja äänivalmennuksesta hyötyy? Näihin ja muihin yleisimpiin kysymyksiin vastaan tässä artikkelissa. Artikkelin lopusta voit myös varata ajan maksuttomaan tutustumispuheluun, jos olet kiinnostunut kehittämään äänenkäyttöäsi ammattilaisen ohjauksessa.

Oletko koskaan miettinyt, mitä äänesi sinulle merkitsee? Mitä tapahtuisi, jos menettäisit äänesi? Mitä vaikuttavampi ja kestävämpi äänenkäyttö voisi sinulle antaa?

Ääni on meille monelle tärkeä työväline, mutta se on myös itseilmaisun kanava. Ääni on yksi tärkeimmistä viestintäkanavista, koska se on ensimmäisiä: jo kohdussa sikiö kuulee äidin äänen ja havainnoi muuta kohdun äänimaisemaa. Siksi reagoimme ääneen alitajuisesti, ja teemme usein tiedostamattomia päätelmiä puhujan vireystilasta, tunnetilasta, asenteista ja monesta muusta asiasta äänen perusteella.

Olen auttanut puhujia ja laulajia 10 vuotta vapauttamaan vahvimman äänensä. Monet tulevat valmennukseeni tilanteessa, jossa ääni käheytyy nopeasti eikä työnteko siksi maistu. Moni myös kokee, ettei pysty ilmaisemaan itseään parhaalla mahdollisella tavalla. Jollain tasolla he tietävät, että pystyvät enempään, mutta jokin estää heitä todella nauttimasta äänenkäytöstä eri tilanteissa ja saamasta elämäänsä sitä hyvää, jonka he tietävät ansaitsevansa.

Olen koulutukseltani laulaja, laulupedagogi (yamk) ja vokologi (FM), siis äänenkäytön monipuolinen ammattilainen. Aloitin laulajien ja puhujien auttamisen vuonna 2013, kun perustin oman yrityksen. Samoihin aikoihin kiinnostuin mentaalivalmennuksen työmenetelmistä. Kävin NLP:n peruskurssin ja opiskelin Core Sound Methodia. Sain näistä paljon hyvää myös omaan lauluuni ja esiintymiseni ja aloin tukea asiakkaitani paljon myös mentaalivalmennuksen keinoin.

Koska palveluni ei enää ollut sitä ”äänenkäytön koulutusta” tai ”laulunopetusta”, johon olin saanut koulutuksen, aloin kutsua sitä äänivalmennukseksi. Vaikka maailmalla ”voice coacheja” oli jo tällöin paljon, äänivalmentaja tai -valmennus oli Suomessa tuntematon käsite. Niinpä aloin kutsua itseäni äänivalmentajaksi, ja edelleen se on termi, johon parhaiten samastun ihmisiä auttaessani.

Mitä äänivalmennus on?

Äänivalmennus on matka omaan ääneesi: siihen, kuka sinä olet puhujana tai laulajana, mistä olet tulossa ja minne menossa. Miten käytät ääntä omassa arjessasi? Mikä siinä on sellaista, joka tekee sinulle ihmisenä ja kehollisena olentona hyvää? Entä mikä on sitä, mikä vahingoittaa sinua tai haittaa vuorovaikutusta, mitä haluaisit muuttaa? Mitä haluat saada maailmassa aikaan?

Käytännössä äänivalmennus on harjoitteita, sekä mielen että kehon, joilla pyritään vapauttamaan oman äänen voimavarat. Ääniharjoittelu on kuin minkä tahansa uuden liikuntalajin opettelua. Ääni on lihastyötä, jota ohjailee tarve ilmaista meille tärkeitä asioita.

Olen jo pitkään yhdistänyt ääniharjoitteluun myös mentaalista harjoittelua. Kiinnostuin vokologian opinnoissani psykofyysisistä ääniharjoitusmenetelmistä ja tein niistä graduni. 

Psykofyysisissä menetelmissä lähdetään siitä ajatuksesta, että oman luonnollisen äänen vapautuminen on seurausta kehon vapautumisesta. Kehoon kertyy jännityksiä elämän aikana erilaisten vuorovaikutustilanteiden myötä, ja ne voivat aiheuttaa myös lukkoja ääneen. 

Joskus puhutaan jopa äänikorseteista, kun lukot ovat niin voimakkaita, että ne haittaavat luontevaa vuorovaikutusta merkittävästi. Näitä lukkoja voi purkaa sekä kehon että mielen tasolla, mutta ääntä harjoittaessa vapautat lukkoja sekä kehosta että mielestä. 

Usein ”äänikorsetit” näkyvät ja kuuluvat ihmisen puheessa toiminnallisena äänihäiriönä. Silloin äänenkäyttö ei ole fysiologisesti optimaalista ja saattaa rasittaa ääntä. Käytännössä ääni voi esimerkiksi kireä ja käheytyä helposti. Vokologin työkalupakista löytyy paljon harjoitteita ja menetelmiä tällaisten äänten hoitamiseen ja vahvistamiseen.

Äänivalmennuksen tavoitteet nousevat asiakkaan omista tarpeista ja siitä, miten hän haluaa omaa ääntään oppia käyttämään. Tavoitteet voivat liittyä sekä viestinnän vaikuttavuuteen että äänen hyvinvointiin. Joku voi haluta lisätä äänensä kestävyyttä jaksaakseen puhua 6 tuntia päivän aikana. Toinen taas kaipaa äänenkäyttöönsä lisää uskottavuutta, jotta voisi esitellä oman yritysideansa uskottavasti tuhansille ihmisille.

Mitä äänivalmennus ei ole?

Äänivalmennus ei ole terapiaa, vaikkakin omaan ääneen tutustuminen ja sen vapauttaminen on usein myös hyvin terapeuttista. Eri tavalla traumatisoituneet ihmiset usein hyötyvät äänivalmennuksesta ja se parantaa heidän elämänlaatuaan huomattavasti. Valmennuksen myötä he oppivat luottamaan omaan ääneensä ja alkavat ilmaista itseään rohkeasti eri tilanteissa: kertoa tarpeistaan ja toiveistaan, näyttää innostuksensa, osoittaa osaamisensa työssä ja auttaa meitä muita omalla uniikilla tavallaan.

Äänivalmennus ei myöskään ole kliinistä kuntoutusta. Olen terveen ihmisäänen ammattilainen, kouluttaja, opettaja ja valmentaja. Kun foniatri ja puheterapeutti hoitavat sairasta ääntä, vokologi keskittyy terveen äänen vahvistamiseen ja sen laadun parantamiseen. Edellä kuvaamani toiminnalliset äänihäiriöt ovat poikkeus tähän rajanvetoon, sillä kliinisessä terveydenhuollossa ei aina ole resursseja tällaisten äänten hoitamiseen. Toisaalta foniatrit usein vinkkaavatkin tällaisissa tapauksissa laulutunteja äänen avuksi.

Kuka voi tulla äänivalmennukseen?

Äänivalmennus sopii erityisen hyvin puheammattilaisille: opettajille, valmentajille, myyjille, asiakaspalvelijoille, papeille, liikunnanohjaajille ja muille ammattilaisille, jotka ovat paljon äänessä. Siitä hyötyvät myös terapeutit, hoitotyön tekijät ja muut sellaiset ammattilaiset, joille on tärkeää kohdata ihmisiä äänensä kautta mahdollisimman neutraalisti ja läsnäolevasti.

Lauluvalmennukseen voi tulla laulun ammattilainen, puoliammattilainen tai harrastaja, joka haluaa huoltaa ja kehittää ääntään ja parantaa sen kestävyyttä. Tyypillisesti ammattilaulaja aloittaa valmennuksen tilanteessa, jossa hän kohtaa äänenkäytössä yllättäviä haasteita, joita ei pysty itse ratkaisemaan. Usein valmennukseeni tulee myös laulun harrastajia, joille laulaminen on tärkeä tapa ilmaista, ja jotka haluavat kehittyä siinä mahdollisimman hyväksi. Usein nämä laulajat myös haaveilevat laululukilpailuihin osallistumisesta tai jo kilpailevat ja haluavat menestyä kisoissa paremmin. Moni tulee valmennukseen hiomaan äänenkäytön ohella myös esiintymistaitojaan.

Äänivalmennukseen voi tulla kuka tahansa laulaja tai puhuja, joka haluaa lisätä äänensä vaikuttavuutta, kestävyyttä tai molempia. Hyvin yleistä on hakeutua valmennuksen tilanteessa, jossa äänenkäytön määrä omassa arjessa on huomattavasti lisääntynyt ja ääni alkaa oireilla palan tunteella kurkussa, kiputuntemuksilla ja käheytymisellä. Toisaalta valmennukseen saatetaan tulla myös silloin, kun unelmissa siintää jokin haaste, tehtävä tai ammatti, joka edellyttää vahvaa ja vaikuttavaa ääntä.

Mitä äänivalmennus antaa puheammattilaiselle tai laulajalle?

Tämä riippuu täysin tavoitteistasi ja siitä, miten valmis olet ottamaan valmennuksen vastaan. Kaikkein parhaiten äänivalmennuksesta hyötyvät ne puhujat ja laulajat, jotka tulevat valmennukseen avoimin mielin, ilman odotuksia. Tärkeää on myös, että aloittaessasi valmennuksen olet valmis haastamaan omaa ajatteluasi ja tekemisiäsi. 

Valmennuksessa saamasi tulokset voivat yllättää, kun otat vastuun siitä, miten olet valmennuksissa läsnä, miten teet harjoitteita tapaamisten välillä ja miten suhtaudut oppimiseen ja omaan ääneesi. Valmennuksen myötä luottamus omaa äänenkäyttöä kohtaan vahvistuu, jolloin pystyt myös itsenäisesti kehittämään ääntäsi haluamaasi suuntaan.

Miten pääsen valmennukseen?

Tarjoan henkilökohtaista valmennusta sekä puhujille että laulajille. Koska tarpeet ja tilanteet ovat erilaisia, keskustelen valmennuksen aloittamisesta jokaisen valmennettavan kanssa erikseen. Voit kuitenkin tutustua valmennukseen ennalta jo näistä linkeistä:

Loistaen lavalla – äänenkäyttöä vahvistava esiintymisvalmennus laulajille

Vahvasti äänessä – vaikuttavan ja kestävän äänenkäytön valmennus puhujille

Jos henkilökohtainen valmennus ei sovellu tällä hetkellä tilanteeseesi, minulta löytyy myös verkkokursseja äänenkäytön taitojen harjoitteluun.

Haluatko kysyä valmennuksista? Laita minulle viestiä tällä lomakkeella, niin jutellaan. Voit myös varata ajan maksuttomaan tutustumispuheluun. Tutustumispuhelu kestää 30–45 minuuttia, ja sen aikana käymme läpi tilanteesi, tavoitteesi ja unelmasi, ja selvitämme, olisinko minä sinulle sopiva valmentaja matkallesi.