+358 44 552 3736

liisi (ät) aaniluotsi.fi

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ääniluotsi

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, laadittu 23.5.2018

Ääniluotsi

Y-tunnus: 2566929-6

Osoite: Savilinnankatu 3–5 C 41

Kotipaikka: Tampere

Puhelin. +358 44 552 3736

Sähköposti: liisi@aaniluotsi.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Liisi Pettersson

Osoite: Savilinnankatu 3–5 C 41

Puhelin. +358 44 552 3736

Sähköposti: liisi@aaniluotsi.fi

 

TIETOSUOJASELOSTE

1 (2)

Henkilörekisterin nimi

Ääniluotsin asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Ääniluotsin asiakkaiden tavoittaminen tiedottamista, markkinointia, yhteydenottoa ja laskuttamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi

Katuosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tietoja tuntivarauksista ja ostetuista palveluista (esimerkiksi valmennuspäiväkirja)

Rekisterin suojaus

TIETOSUOJASELOSTE

2 (2)

Ääniluotsi

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta tai Ääniluotsin nettisivustolta asiakkaan osallistuessa arvontaan tai tilatessa maksuttoman digituotteen tai uutiskirjeen

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: henkilön itse niin pyytäessä tai perintätapauksissa. Ääniluotsi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen kolmansia osapuolia. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää kolmansien osapuolten palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ääniluotsin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyen teknisten rajapintojen kautta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Ääniluotsin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

  1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto:
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Ääniluotsin toimistossa lukitussa laatikostossa.
  2. Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Ääniluotsin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasana kirjautuessa laitteelle, salasanat kirjautuessa tietojärjestelmiin ja salasanojen säilyttäminen salasanasuojatussa dokumentissa. Henkilötietoja ei luovuteta sivullisille, ja niitä käsitellään aina muiden katseiden ulottumattomissa. Yleisten verkkoyhteyksien käyttöä vältetään salassapysymisen varmistamiseksi. Tietokoneella on ajantasaiset virustorjunnat ja palomuuri tietomurtojen ehkäisemiseksi.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: