Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Ääniluotsi (Y-tunnus: 2566929-6), 
Kantakyläntie 6 B 2, 00640 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Liisi Pettersson 044 552 3736

liisi@aaniluotsi.fi

REKISTERIN NIMI

Ääniluotsin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ilmoittautunut Ääniluotsin valmennukseen, kommentoinut blogiartikkelia, rekisteröitynyt Ääniluotsin asiakkaaksi tai ostanut Ääniluotsin lahjakortin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ääniluotsin asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Ääniluotsin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ääniluotsin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ääniluotsi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ääniluotsin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyen teknisten rajapintojen kautta.

Ääniluotsilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Ääniluotsin asiakaspalveluun, sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tietoja tuntivarauksista ja ostetuista palveluista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Ääniluotsin ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ääniluotsin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ääniluotsin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen Ääniluotsin salasanasuojatulla palvelimella, sähköpostityökalun suojatussa rekisterissä sekä ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona.