Opettajan äänenkäyttö: kohti parempia oppimistuloksia ja hyvää työvirettä?

Oletko opettaja tai valmentaja, tekemisissä päivittäin isojen ryhmien kanssa? Ehkä työhösi kuuluu isossa luokkatilassa tai jopa auditoriossa puhumista? Olet ehkä huomannut, että joskus ääni väsyy todella paljon jo puolivälissä päivää, etkä tiedä miten saisit sen loppupäivän toimimaan paremmin? Mahdollisesti myös huono sisäilma heikentää äänesi sointia, kuten monessa koulussa on vaarana.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle tarkemmin, miten voit opettajana lisätä äänesi sointia ja kestävyyttä ja välttää epäoptimaalisesta puhetekniikasta johtuvia ääniongelmia. 

Opettajalla on haastavat äänityöolot

Opettajana kohtaat päivittäin äänellisiä haasteita. Luokassa on yllättävän paljon taustahälyä, puheensorinaa, paperien rapinaa ja huonekalujen kolinaa, puhumattakaan ruokailutilanteista. Taustahäly vaikuttaa siihen, miten ääni kantaa, pakottaa usein voimistettuun äänenkäyttöön ja vaatii artikulaatiolta selkeyttä. Koulun tilojen akustointi ei ole paras mahdollinen.

Välituntivalvonnassa saatat helposti kylmettää itsesi tai saada niska-hartiaseudun jumiin, jos et ole huolellinen lämpimässä pukeutumisessa. Liikunnan opettajan ohjeistus kentän laidalta viimaisessa syyssäässä ei ole äänelle kovin ystävällistä. Myös liikuntasalien jälkikaiku ja tilan suuri koko tuovat omat haasteensa tekstin selkeydelle ja viestin perille menoon.

Käsityöopettajat altistuvat työssään pölylle ja kemikaaleille. Tekstiileiden pintakäsittelyaineet ja teknisentyön puolella maalin ja lakan käryt voivat vaikuttaa ääneen. Myös kuvataideopettajat, tekniikoista riippuen ovat tekemisissä kemikaalien kanssa. Käsityöopettajan ääntä haastaa pölyn lisäksi myös koneiden ja laitteiden tuoma meteli.

Musiikin opettajilla on se etulyöntiasema, että he ovat todennäköisesti saaneet lauluopintoja koulutuksensa aikana. Se ei kuitenkaan takaa sitä, että ääni kestää sanallisen ohjeistuksen soiton melun yli. Hannele Valtasaari väitteli laulunopetuksen vaikutuksesta opettajan äänenkäyttöön ja tuli siihen tulokseen, että ammattitaitoinen laulunopetus auttaa ääntä kestämään paremmin myös puhetyön haasteet.

Se, että laulunopettaja osaisi auttaa sinua puhetekniikan kanssa, ei kuitenkaan ole itsestäänselvää. Laulutekniikan opettelu ei välttämättä integroidu puhetekniikkaan. Laulua harjoitellaan hyvässä asennossa seisten ja tietäen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Puheääntä käytetään erilaisissa asennoissa ja tilanteissa.

Kun kumarrut oppilaan pulpetin viereen ja kuiskailet, että muut saavat työrauhan, ei äänenkäytössä ole juuri mitään samaa kuin laulaessa. Puhumattakaan siitä, että opettajana reagoit reaaliajassa oppilaiden suunnasta tulevaan kommunikaatioon ja säätelet ääntäsi sen mukaan.

Laulaessa musiikin herättämät tunteet auttavat ääntäsi soimaan syvemmin kuin puhuessa. Ideaalitilanne tietysti olisi, että tunteet kuuluisivat myös opettajan puheäänessä. Tämä tuo lisää ilmaisuvoimaa ja pontta ääneen ja varmistaa, että viestisi menee paremmin perille.

Ääntä treenaamalla ehkäiset ääniongelmia ja parannat äänen kestävyyttä ja vaikuttavuutta

Äänen hyvinvointi vaikuttaa äänen jaksamiseen, ja tutkitusti opettajat jotka ovat saaneet äänikoulutusta ovat pienemmässä riskissä saada äänihäiriön. Äänihäiriö on tilanne, jossa puhuminen ja äänenkäyttö aiheuttaa jatkuvasti epämiellyttäviä kurkkutuntemuksia tai kipua.

Äänihäiriöitä on kahdenlaisia, funktionaalisia eli toiminnallisia sekä elimellisiä. Jos äänihäiriö on vain toiminnallisella tasolla, sitä voidaan oikeanlaisella tekniikalla ja äänihygienialla helpottaa. Jos se taas on päässyt elimiselle tasolle ja aiheuttanut kudosmuutoksia, kuten äänihuulikyhmyt, se on jo vaikeammin kuntoutettavissa ja oikea osoite on silloin foniatri ja sen jälkeen puheterapeutti. Usein kyhmyjen kuntouttaminen vaatii myös jonkin aikaa täydellistä äänilepoa.

Riskin äänihäiriöön tunnistat etenkin seuraavista oireista:

  1. Äänesi väsyy helposti
  2. Sinulla on jatkuva palan tunne kurkussa tai äänentuotto aiheuttaa kiputuntemuksia
  3. Kurkkusi tuntuu usein limaiselta ilman että olisit flunssainen
  4. Huomaat, että äänenlaatusi vaihtelee äkisti ilman, että pystyisit sitä hallitsemaan

Äänihäiriö johtuu usein fysiologisesti epäoptimaalisesta äänenkäyttötavasta, joten etenkin toiminnallisten äänihäiriöiden tapauksessa sinun on viisasta opetella käyttämään ääntä äänihuulia säästäen ja niin, että sisäinen mikrofonisi voimistaa äänen luonnollisesti ilman, että äänihuuliisi kohdistuisi ylimääräistä kudosrasitusta.

Treenaamalla ääntäsi voit pienentää äänihäiriön riskiä ja saada äänesi voimavarat paremmin käyttöön. Kun saat ääntöväylästäsi ja hengityksestäsi ylimääräiset kireydet pois, äänesi soi tasapainoisena ja miellyttävän kuuloisena. Silloin myös kuulijan on helpompaa ottaa se vastaan.

Myös artikulaatiosi helpottuu. Esimerkiksi kielenkannan jännitykset heijastuvat helposti ääneen, ja niiden purkaminen helpottaa äänenkäyttöä usein hyvinkin nopeasti.

Äänen lämmittely auttaa ääntä soimaan paremmin ja palautumaan nopeammin

Jopa muutamien minuuttien päivittäiset lämmittelyt ja palauttelut sekä oikeat äänenkäyttötekniikat saavat äänen toimimaan, kestämään ja kuulumaan huomattavasti paremmin. Tiedämme omasta ja asiakkaidemme kokemuksesta sen, että opettajat ovat yksi niistä ammattiryhmistä, jotka hyötyvät äärettömän paljon äänen harjoittamisesta..

Äänestä johtuvat sairauspoissaolot ovat pitkiä. Kun investoidaan äänikoulutukseen, vältetään sairauspoissaoloja.  Äänihäiriöt kroonistuvat helposti. Vaarana on, että toiminnallinen äänihäiriö pääsee muodostamaan äänihuulikyhmyjä tai muita kudosmuutoksia äänihuulitasolla.

opettajan äänenkäyttö vaikuttaa sairauspoissaoloihin

Opettajan on tärkeää pitää äänestään huolta ja varmistaa se, että tekniikat joita käytetään ovat sellaisia, että ne suojelevat ääntä. Rohkenemme sanoa, että ääni on opettajan työssä niin suuressa roolissa, että äänestä huolehtiminen on suorastaan velvollisuus.

Oikeanlainen äänenkäyttö- ja hengitystekniikka auttaavat sinua suojautumaan huonon sisäilman haitoilta

Kaikkein suurin haaste opettajan äänelle on paljon tapetilla olevat sisäilmaongelmat.  OAJ:n ja Turun yliopiston Sisäilmatutkimus 2017 -kyselyssä selvisi, että 85 % opettajista työskentelee tiloissa, joissa on huono sisäilma. 40 % opettajista on saanut sisäilmasta terveydellistä haittaa.

Mikäli ääni lähtee sisäilman vuoksi, pelkällä ääniharjoittelulla ei tilannetta pelasteta. Kun äänielimistö on ärtynyt ja turvoksissa, kehität tiedostamattasi ylimääräisiä jännityksiä ja kompensaatioita saadaksesi äänesi soimaan. Oikeanlaisella hengitystekniikalla ja äänen voimistamisella resonanssia lisäämällä äänen paineen sijaan, voit säästää ääntäsi.

Ensiapuna limakalvojen hoidossa voi käyttää suolapiippua tai suolahuonetta. Altistusta tulisi kuitenkin välttää täydellisesti, että ääni pääsee tervehtymään. Kun altistusta ei enää tule, ja pahimmat oireet on rauhoittuneet, on hyvä tarkistuttaa puhetekniikka osaavan äänivalmentajan johdolla. Kehittyneistä kompensaatiotavoista on hyvä tulla tietoiseksi ja kitkeä ne pois selkärangasta.

Mikrobeille herkistynyt elimistö on äärimmäisessä stressitilassa. Tämä vaikuttaa myös hengitykseen ja pahimmillaan tekee siitä pinnallista ja tiheää. Tiheä hengitysväli lisää mikrobien päätymistä limakalvoille ja vaikuttaa hermoston kautta hormonitoimintaan lisäten stressihormonien eritystä.

Psykofyysinen äänivalmentaja osaa auttaa elimistöäsi rauhoittumaan ja laskemaan ylikierroksia. Autonomisen hermoston häiriötilat jäävät helposti päälle ja aiheuttavat oireita vielä altistumisen jälkeen. Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainoon voidaan vaikuttaa oikeanlaisella hengitystekniikalla.

Kun tunnet äänesi, hallitset tilannetta lempeästi ja luot turvallisen, oppimista tukevan ilmapiirin

Opettajan työ edellyttää heittäytymistä ja intohimoa. Tämä tekee työstä samalla antoisaa ja raskasta. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä tunteet ovat usein voimakkaita. Sinulta ja ääneltäsi odotetaan vahvaa ja selkeää ilmaisua, mielenkiinnon ylläpitämistä, ja kykyä synnyttää luottamuksellinen suhde oppilaisiin.

Opettajana äänenlaadullasi on todella suuri vaikutus oppilaiden oppimiseen ja siihen, miten hyvin viestisi menee perille. Silloin kun sanallinen ja kehollinen viesti, äänensävyt mukaan luettuna, on ristiriidassa, vastaanottaja uskoo enemmän kehon ja äänensävyjen antamaa viestiä.

Kun hallitset äänenkäyttösi, pystyt luomaan paremman luottamussuhteen oppilaisiin. Kireä ääni koetaan helposti vihaisena tai aggressiivisena, nariseva ääni kyllästyneenä ja jopa ylimielisenä. Mikäli äänesi viestii näitä ominaisuuksia, oppilas on puolustustilassa, jolloin hän ei ota vastaan sitä annettavaa, mitä sinulla on.

Kuormittunut opettaja on usein kehollisessa hälytystilassa, jolloin helpommin esiintyy ristiriitaa äänensävyn ja sanallisen sisällön kanssa. Kun hallitset hengitystekniikkasi ja tiedostat äänielimistösi tuntemukset, opit tunnistamaan ja säätelemäään omia tunteitasi ja vireystilaasi.

Tunteiden kehollinen tunnistaminen on tärkeää, jotta osaat säädellä koko luokan tilaa. Tunteet nimittäin tarttuvat laumassa ja uskon, että haluat olla mielummin se, joka tietoisesti tartuttaa tunteita, kuin se, joka tiedostamatta imee itseensä oppilaiden tunnetilat. Vihainen vastaanotto luokassa voi saada kurkkusi tukkoon, jos et ole tuntemuksistasi tietoinen.

Opettajan rauhallinen ja yhtä aikaa innokas äänensävy ja olemus luovat turvallisen ja innostavan oppimisilmapiirin! Opettajan monotoninen ääni ja ristiriitainen viestintä puolestaan aiheuttaa sen, että oppilas ei jaksa kuunnella opettajaa, jolloin oppiminen kärsii, kun puhetta on vaikea seurata.

Hengitystekniikan ohella puheen selkeyteen voidaan vaikuttaa monin yksinkertaisin keinoin. Kun leuka aukeaa rennosti puhuessa ja nielussa on riittävästi sointitilaa, puhe ja artikulaatio on selkeää ja oppilaiden helpompi saada selvää siitä, mitä opettaja puhuu. Artikulaatioon vaikuttaa myös kielen ja huulten oikea aktivaatio.


Muista: vain treenaamalla äänenkäyttösi muuttuu!

Äänenkäyttöä harjoittelemalla voit merkittävästi parantaa viestintätaitojasi ja -valmiuksiasi, sekä ehkäistä ääniongelmien syntymistä. Kun luotat ääneesi, sinulla vapautuu energiaa siihen, mikä on tärkeää, ja voit paremmin jakaa sitä tietoa ja osaamista, jota sinulla on oppilaidesi hyväksi.

Olennaista äänenkäytössä on saada minimiteholla maksimitulos > oikeanlaisella harjoittelulla äänesi alkaa toimia niin, että puhetta on miellyttävä kuunnella ja oppilaiden on helppo keskittyä siihen asiaan, mitä haluat kertoa. Samalla myös omat tunteesi, kuten innostus välittyvät äänen kautta.

Opettajan äänenkäytöllä ja äänitreenillä voit vaikuttaa siihen, miten sinun viestisi otetaan vastaan ja miten itse jaksat haastavaa ja kuormittavaakin työtä. Ääniharjoittelun avulla opit, kuinka säilytät töissä sopivan vireystilan ja autat itseäsi tuomaan parhaat puolesi opettajana esille. Bonuksena vai kenties tärkeimpänä, autat oppilaita oppimaan paremmin.


Ääniharjoittelun tärkeimmät hyödyt opetustyössä:

1. Artikulaatiosi helpottuu, jolloin puheestasi saa paremmin selvää.

2. Äänenlaatusi paranee ja äänesi sointi lisääntyy, jolloin sinua on helpompi kuunnella ja uskoa. Soivalla ja toimivalla äänellä autat rakentamaan luottamuksellisen suhteen oppilaisiin tai opiskelijoihin.

3. Kun aistit äänen koko kehossasi, sinun on helpompi säilyttää opettamiseeen sopiva vireystila ja pitää yllä oppilaiden mielenkiintoa ja intoa. Äänen avulla voit myös innostaa, vakuuttaa, ja herätellä kuulijoitasi, saada heidät tuntemaan erilaisia tunteita ja auttaa viestiäsi menemään perille asti.

4. Fysiologisesti ja viestinnällisesti optimaalisen puhetavan oppiminen helpottaa kaikuisissa luokkatiloissa puhumista. Energiaa säästyy ja oppiminen helpottuu, kun opettajan ei tarvitse pinnistelllä kuuluakseen ja oppilaiden tai opiskelijoiden ei tarvitse pinnistellä saadakseen opettajan puheesta selvää.

Kuten huomaat, toimivalla äänellä vuorovaikutus on helpompaa ja omasta kehosta tulee koti, josta käsin on turvallista ja tehokasta toimia opetuksen tavoitteiden hyväksi!


Ääniharjoituksista vahvuutta ääneen

Kestävämpi ääni -videovalmennuksessa kuulet ääniharjoittelun hyödyistä jokapäiväisessä elämässä sekä säännöllisen harjoituksen tuomista tuloksista. Tottakai pääset myös itse kokeilemaan, miten äänesi muuttuu harjoituksen myötä!

Valmennuksen osat:

  1. Miksi ääniharjoittelu kannattaa?
  2. Mitä äänenkäytön harjoittelulla voi saavuttaa?
  3. Lisää äänesi sointia ja kestävyyttä parin minuutin harjoittelulla!

Tilaa videovalmennus maksutta tästä linkistä!

HALUAN VAHVEMMAN ÄÄNEN

Tämän artikkelin kirjoittajat ja äänikurssien valmentajat:

Liisi Pettersson on laulun, puheen ja esiintymisen valmentaja, vokologi (FM) ja laulupedagogi. Maria Svan puolestaan musiikinopettaja FM, psykofyysinen laulunopettaja, tanssi-liiketerapeutti ja äänivalmentaja.

Maria ja Liisi tuottavat yhdessä äänityöläisille kokonaisvaltaista tietoa äänenkäytöstä. He ovat opettaneet yli 3000 äänityötä tekevälle ammattilaiselle vaikuttavampaa ja kestävämpää äänenkäyttöä.