Mitä ääniammattilaisen on hyvä huomioida äänenkäytössään?

Mitä se tarkoittaa, olla ääniammattilainen? Aronson (1990) määrittelee ääniammattilaisen henkilöksi, joka käyttää ääntä päivittäin töissä, ja jonka äänenkäyttö työssä on erityisen raskasta, pitkäkestoista tai vaativaa.

Ääniammattilaisia ovat siis ainakin opettajat, valmentajat, liikunnanohjaajat, myyjät, asiakaspalvelijat, asianajajat, uutistenlukijat, radiotoimittajat ja -kuuluttajat, papit, nuorisotyöntekijät, varhaiskasvattajat, parturi-kampaajat, tarjoilijat, kosmetologit… Kuten huomaat, tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Tässä postauksessa kerron, miten ääniammattilaisen olisi hyvä huolehtia äänestään, jotta se kestäisi päivästä toiseen rasittumatta liikaa.

Puheammattilaisen ääni on kovilla

Oikeanlaisilla tekniikoilla voit hyvinkin paljon vaikuttaa oman äänesi kestämiseen.Esimerkiksi kireän tai puristeisen ääni on todettu yhdeksi yleisimmäksi äänihäiriön syyksi. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että äänenkäytön koulutuksella voidaan parantaa monia äänen voimavaroja: kestävyyttä, kantavuutta ja äänenlaatua. Äänitreeni kannattaa siis ehdottomasti aloittaa ennaltaehkäisevästi, jo ennen kuin suurempia ongelmia ilmaantuu.

Toki ääni on mahdollista saada kuntoon silloinkin, kun kyse on äänihäiriöstä. Tässä postauksessa kerron oman tarinani ääniongelmaisesta laulunopiskelijasta äänenkäytön ammattilaiseksi ja ammattilaulajaksi. Olennaista äänihäiriön hoidossa on, että kaikki ääneen vaikuttavat tekijät kartoitetaan, ja että ääni saa asianmukaista kuntoutusta puheterapeutin ja foniatrin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti.

Usein ääni saadaan puheterapiassa toimivaksi tai lähes toimivaksi. Joskus äänihuulikyhmyjen kuntoutuksen jälkeen puheammattilaiselle suositellaan sähköistä äänenvahvistinta työssään, jotta ääni ei kuormittuisi liikaa. Kuitenkin kaikkein tehokkainta äänitreeni on silloin, kun ääni on vielä terve eikä elimellisiä muutoksia ole päässyt tapahtumaan.  

Puheammatissa myös äänesi viesti ratkaisee

Toisaalta ääniammattilaisena sinun on hyvä kiinnittää huomiota äänenkäyttöösi myös viestinnän näkökulmasta. Vaikka äänesi kestäisi hyvin ja äänentuottosi ei aiheuttaisi epämiellyttäviä kurkkutuntemuksia tai kipua, äänesi saattaa herättää ei-toivottuja mielikuvia kuulijassa.

Esimerkiksi opettajan kireä ääni voi tutkitustikin huonontaa oppimistuloksia. Taustalla ovat vuorovaikutussuhteen rakentumisen hankaluudet: luottamusta opettajan ja oppilaan välille ei pääse syntymään, kun oppilas kokee opettajan äänen vihaisena ja aggressiivisena. Toki nämä kireän äänen vaikutukset pätevät yhtä lailla asiakassuhteessa.

Opettajan työssä äänen selkeys ja kantavuus on myös tasa-arvotekijä. Jos takarivissä olevat oppilaat joutuvat ponnistelemaan saadakseen heikolla äänellä puhuvan opettajansa puheesta selvää, oppiminen vaikeutuu huomattavasti. Myös vaikkapa asiakaspalvelijan työssä ääniammattilaisen heikosta äänestä on myös viestinnällistä haittaa: asiakas hermostuu, kun hän ei kunnolla kuule puhekumppaniaan.  

Äänitreenillä säästyy silkkaa rahaa

Jos ääni ei toimi, se tuntuu kurjalta ja heikentää työmotivaatiota. Miten helppoa sinun olisi tarttua puhelimeen tai kävellä ihmisten eteen puhumaan, jos pelkäisit jo valmiiksi äänesi käheytymistä? Ääniammattilaiselle toimimaton ääni voi lisäksi tarkoittaa sekä mielenrauhan että eurojen menettämistä. Eräs yrittäjä kertoi, että ääni on hänen tärkein työvälineensä, ja ilman toimivaa ääntä häneltä jäisi 75 % liikevaihdostaan saamatta.

Toisaalta toimimaton ääni johtaa usein sairauslomiin. Työntekijän äänestä johtuvien sairauslomien on todettu vähentyvän useita kymmeniä prosentteja silloin, kun työntekijä on saanut uransa alkuvaiheessa äänenkäytön koulutusta. Työntekijöiden äänen hyvinvoinnista huolehtiminen on siis kannattavaa myös työnantajalle. Onko sinun työnantajasi tarjonnut työyhteisöllesi äänenhuollon koulutusta parantaakseen työhyvinvointia?   

Omasta äänestään saa nauttia!

Toimimaton ääni voi hävettää ja harmittaa. Yhtä lailla se saattaa tehdä äänenkäytöstäsi työlästä ja työpäivistäsi raskaita. Entä jos olisi helppo keino, jolla voisit lisätä äänesi kestävyyttä ja vaikuttavuutta? Mitä sanoisit, jos voisit treenata juuri niitä asioita, jotka usein ovat puheammattilaisen kompastuskivenä äänenkäytössä?

Äänivalmennuksessa opit tekniikoita, joilla saat äänentuottoosi helppoutta ja äänellesi vaikuttavuutta ja kestävyyttä. Kun tunnet äänesi ja tiedät, miten sinun kannattaa sitä käyttää, voit huoletta tehdä työtäsi ilman että äänesi rasittuu. Voit nauttia puhumisesta ja olla vakuuttunut siitä, että sinua kuunnellaan.

Ääniharjoituksista helpotusta äänioireisiin

Kestävämpi ääni -videovalmennuksessa kuulet ääniharjoittelun hyödyistä jokapäiväisessä elämässä sekä säännöllisen harjoituksen tuomista tuloksista. Tottakai pääset myös itse kokeilemaan, miten äänesi muuttuu harjoituksen myötä!

Valmennuksen osat:

  1. Miksi ääniharjoittelu kannattaa?
  2. Mitä äänenkäytön harjoittelulla voi saavuttaa?
  3. Lisää äänesi sointia ja kestävyyttä parin minuutin harjoittelulla!

Tilaa videovalmennus maksutta tästä linkistä!

HALUAN KESTÄVÄMMÄN ÄÄNEN
Aronson, A.E.1990. Clinical Voice Disorders, ed 3. New York, Thieme Stratton.

Liisi Pettersson: Karisman puolestapuhuja ja äänikorsettien vapauttaja. Liisi on huolehtinut puhetyötä tekevien äänenkäytöstä jo neljän vuoden ajan, ja auttanut heitä parantamaan äänensä voimavaroja, kuten kestävyyttä, kantavuutta ja äänenlaatua. Sitä ennen Liisi on työskennellyt äänen parissa laulunopettajana ja työskentelee edelleen etenkin äänestään epävarmojen laulajien parissa. Valmentaessa Liisi lähtee liikkeelle kehon ja hengityksen vapauttamisesta, ja käyttää apunaan niin psykofyysisiä kuin äänifysiologiaan perustuvia menetelmiä optimaalisemman äänenkäyttötavan saavuttamiseksi. Näin asiakas saa enemmän luottamusta omaan kehoonsa äänenkäytön aikana ja alkaa nauttia enemmän esilläolosta ja puhumisesta.

Liisin motto: Karisma on meidän jokaisen etuoikeus!