Mikä tekee puhujasta uskottavan?

Vakuuttavuus, uskottavuus, aitous. Ne ovat esimerkkejä piirteistä, joita tavoittelemme silloin, kun pyrimme vaikuttamaan puheellamme. Mutta mikä tekee esiintymisestä vakuuttavaa, uskottavaa tai aitoa? Ja millainen on uskottava puhuja? Lähestyn alkuun aihetta käänteisestä näkökulmasta: mikä saa meidät epäilemään puhujan uskottavuutta? Artikkelin lopussa vielä vinkkejä uskottavampaan puheeseen.

Mistä epäuskottava tai uskottava puhuja tunnistetaan?

Muistat varmaan sadun puunukke Pinokkiosta, jonka nenä kasvoi aina kun hän valehteli? Todellisuudessa vaikutelmat puhujan epäuskottavuudesta eivät perustu yhteen ainoaan universaaliin piirteeseen, sillä valehteluun liitettäviä viestinnällisiä piirteitä on satoja erilaisia.  Näin ollen vaikutelmamme uskottavuudesta pohjautuu puheen sisällön ohella myös muun muassa puhetyyliin sekä lukuisiin eleisiin, ilmeisiin ja liikkeisiin.

Vaikka nenämme eivät kasvakaan valehdellessamme, on olemassa kuitenkin muutamia stereotyyppisiä piirteitä, jotka hyvin usein liitetään epäuskottavuuteen. Näitä ovat esimerkiksi katseen välttely, hermostuneisuus, asentojen vaihtelu ja raapiminen. Näiden lisäksi myös muutokset puhetyylissä voivat lisätä puhujan epäuskottavuutta; puheen takellellessa ajattelemme toisen olevan hermostunut tai epävarma, kun taas täysin virheetön puhe vaikuttaa liialliselta kontrolloinnilta ja luonnottomalta.

Uskottava puhuja uskaltaa olla oma itsensä

Uskottavuutta ei tosin lisää se, että pyrimme tieten tahtoen välttelemään näitä tällaisia stereotyyppisiä piirteitä. Vai miltä sinusta tuntuisi kuulijana seurata puhetta, jossa puhuja katsoo sinua intensiivisesti suoraan silmiin ja täysin liikkumatta? Epäaidolta, jännittyneeltä tai vähintäänkin oudolta. Liiallinen oman käyttäytymisen kontrollointi vie huomiota pois puheen sisällöstä, kun kuulija keskittyy enemmän ristiriitaisiin tai normaalista poikkeaviin eleisiin. Lisäksi se tuo turhaa jännittyneisyyttä esiintymiseen, jolloin siitä puuttuu rentous ja sujuvuus. Aitous lähtee siitä, että uskaltaa olla oma itsensä.

Yksittäinen stereotyyppinen valheen tai epäuskottavuuden merkki ei vielä pilaa esitystä ja vie siltä uskottavuutta. Esimerkiksi hermostuneisuus tai siitä johtuva asentojen vaihtelu voi liittyä esiintymistilanteeseen sinänsä, jolloin kyse on ennemminkin jännityksestä tilannetta kohtaan. Ei siis tarvitse pelätä, jos takeltelet hieman sanoissasi kesken esityksen tai haluat liikkua esityksesi aikana. Uskottavuuteen vaikuttaa kokonaisuus, jossa MITÄ sanotaan ja MITEN sanotaan tukevat toisiaan ja ovat sopusoinnussa keskenään. Aitous tukee uskottavuutta, kun esitys on rentoa ja puhujan näköistä. Kun esiintyminen on aitoa ja uskottavaa, on se myös vakuuttavaa.

Miten olla uskottava puhuja? 5 vinkkiä uskottavampaan puheeseen

  • Ole oma itsesi, sillä et voi olla kukaan muukaan.
  • Älä pyri kontrolloimaan itseäsi liikaa esiintymisen aikana. Anna tilaa virheille, ne tekevät meistä inhimillisiä.
  • Ota rohkeasti katsekontakti yleisöön tai keskustelukumppaniin. Älä kuitenkaan tuijota!
  • Kohdista puheesi yleisölle tai keskustelukumppanille. Et ole pitämässä yksinpuhelua.
  • Usko itseesi ja siihen mitä sanot.

Lähteet:

  • DePaulo BM, Lindsay JJ, Malone BE, Muhlenbruck L, Charlton K, Cooper H. Cues to deception. Psychological Bulletin 2003;129(1):74-118.
  • The Global Deception Research Team. A World of Lies. Journal of Cross-Cultural Psychology 2006;37(1):60– 74.
  • Vrij A. Detecting Lies and Deceit : Pitfalls and Opportunities. (2nd ed). Chichester, England: John Wiley & Sons, Inc., 2008.


Kirjoittaja: Anne Väisänen, FM, vokologi ja tohtoriopiskelija Itä-Suomen yliopistossa. Anne on opettanut vakuuttavuutta ja äänenkäyttöä muun muassa hätäkeskuspäivystäjille, joilla puheääni ja vuorovaikutustaidot ovat ensisijaisen tärkeitä työvälineitä. Anne tutkii parhaillaan väitöskirjassaan puheessa ilmeneviä valheen paljastavia merkkejä. Tutustu Anneen ja hänen osaamiseensa LinkedInissä.  

Äänikurssit tarjoaa äänenkäytön kursseja jokaiselle äänensä kehittämisestä kiinnostuneelle puheammattilaiselle valmentajasta myyjään ja opettajasta pappiin. 

Valmentajina kursseilla on rautaisia äänen asiantuntijoita ja kokeneita valmentajia. Liisillä on vokologina ja laulupedagogina runsaasti tietoa äänifysiologiasta ja äänen viestinnällisestä merkityksestä sekä vaikuttavan äänen saloista. Marian erikoisosaamista on puolestaan äänenkäytön keho-mieliyhteys. Hän on laulunopettajataustansa lisäksi kehonhuollon ja psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn ammattilainen. Tämän kaiken osaamisen me jaamme juuri sinulle! 

Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa äänenkäyttöään. Siksi haluamme sinutkin mukaan. Ääni on ilmaisukanavana yksi tärkeimmistä ja monelle myös kaikkein tärkein työväline. Tarjoamme sekä maksuttomia että maksullisia kursseja, jotta jokainen saisi tarvitsemansa tiedon oman äänensä kehittämiseen ja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen äänen avulla. Ääni on kingi ja sinä ansaitset vain parasta!