Ääni kiristyy? Tällä yksinkertaisella menetelmällä helpotat äänentuottoasi kahdessa viikossa

Haluaisit, että sinua kuunnellaan, mutta sinusta tuntuu että äänesi on pelkkää kimitystä? Kansankielinen ilmaisu kimitys – joskus myös piipitys – viittaa äänen kiristymiseen. Äänen kiristyessä äänenkorkeus nousee, äänihuulet värähtelevät tiukemmin yhdessä ja äänentuotto kuulostaa puristeiselta ja tiukalta.

Monien tutkimusten mukaan puristeinen ääni tulkitaan helposti vihaiseksi. Jatkuvasti puristeisella äänellä puhuminen ei siis kannata, jos haluat säilyttää ystävällisen vaikutelman ja pysyä väleissä keskustelukumppanisi kanssa. Puristeinen äänentuottotapa on myös yksi yleisimmistä syistä äänihäiriöihin, joten senkin takia vääränlaiseen äänentuottotapaan kannattaa puuttua ajoissa.

Ääni kiristyy silloin, kun tekniikka ei ole kunnossa

Fysiologisesti äänen kiristyminen johtuu siitä, että äänihuulet on lähennetty toisiaan vasten liian tiiviisti ja ulostulevan ilman määrä on liian pieni. Silloin äänihuulet eivät pääse kunnolla värähtelemään ja tuottamaan tasapainoista, soivaa ääntä.

Yleisin syy äänen kiristymiseen on yritys voimistaa ääntä ilman oikeanlaista tekniikkaa. Kun yrität puristaa ääntäsi kurkusta, et millään tavalla auta äänesi kuulumista vaan päinvastoin. Toisaalta se saattaa olla äänenkäyttötapa, jonka olet omaksunut jo joskus ajat sitten. Tunteetkin voivat aiheuttaa äänen kiristymistä: esimerkiksi suuttuminen ja joskus innostuminenkin voivat kiristää ääntä. Myös silloin, kun suuttuja on joku muu.

Äänen kiristyminen on kurjaa, sillä pahimmassa tapauksessa käy niin, ettei asiakkaasi tai yleisösi enää jaksa kuunnella sinua. Sen on todettu vaikuttavan myös oppimistuloksiin, sillä oppilaat saattavat kokea opettajan kireän äänen aggressiivisena.. Puhumattakaan siitä, miten se vaikuttaa sinun äänesi terveyteen: kireä ääni on yksi yleisimmistä äänihäiriöiden syistä.

Mitä voit tehdä, jos ääni kiristyy?

Ääni on ilmaisukanavana yksi tehokkaimmista, mutta äänen karisma tulee harvoin yrityksestä vakuuttaa äänellä. Sen sijaan se tulee äänen rentoudesta ja liikkuvuudesta, sekä siitä että ääni palvelee viestintää. Juuri rentous saa äänesi soimaan ja auttaa sinua ilmaisemaan tunteitasi ja ajatuksiasi aidosti ja persoonallisesti.

Äänen kiristymistä voit vähentää kolmella tavalla: ääntöväylän kireyksiä vähentämällä, hengitystukea parantamalla ja kurkunpään toimintaa vapauttamalla. Esimerkiksi purentalihasten kireydet ovat hyvin usein yhteydessä äänen kiristymiseen.

Käytän valmentaessani äänen kireyden vähentämiseen kolmivaiheista menetelmää: vapauta, tue ja säädä. Jaottelu on omani, mutta käyttämäni harjoitukset perustuvat vokologiaan, joka on tiede ihmisäänestä ja sen harjoittamisesta.

Yli kymmenen vuoden aikana jo tuhannet  asiakkaani, niin laulajat kuin puhetyöläiset ovat tällä menetelmällä lisää sointia äänelleen. Kaikki ovat kiitelleet sitä, miten puhuminen tai laulaminen on nykyään helpompaa ja miten ääni kestää pitempään, soi paremmin ja kantaa pidemmälle.

Menetelmä on yksinkertainen. Se perustuu siihen ajatukseen, että ensin on tehtävä pohjatyö, ja sen päälle rakennetaan haluttu saundi ja ilmaisutapa. Tarvitset nämä kaikki vaiheet, ja vieläpä oikeassa järjestyksessä. Muuten äänesi ei pääse vapaaksi ja kehittymään ja vahvistumaan luonnollisesti. Jos haluat tietää, miten mielesi voi estää ääntäsi kehittymästä, kannattaa lukea myös tämä blogipostaus ääneen liittyvistä uskomuksista.

Ääni rennoksi ja kantavaksi yksinkertaisella menetelmällä

Eräs asiakkaani tuli valmennukseeeni valittaen äänen kiristymistä. Hän oli työssä asiakaspalvelussa, joten rauhallinen ja miellyttävä ääni oli hänelle tarpeellinen työkalu. Kuitenkin esimerkiksi innostuminen tai taustamelu saivat hänen äänensä kiristymään, ja omasta mielestään hänen äänensä kuulosti kimittävältä. Luentaharjoitusta tehdessämme hänen äänensä nousikin välillä melko kimakaksi, kun hän oikein innostui ilmaisemaan äänellään.

Innostuminen ja äänellä ilmaiseminen on toki sallittua, jopa toivottavaa! Ääni on tehokas ilmaisukanava, ja oman äänensä voi ja saa hyväksyä juuri sellaisena kuin se on. Tutkimuksista kuitenkin tiedetään, että pitkään jatkuessaan puristeinen äänenkäyttö johtaa helposti ääniongelmiin, palvelisi se sitten viestintää kuinka hyvin tahansa.

Samoin tiedetään, että äänen kantavuutta voidaan lisätä huomattavasti tehokkaammin ääntöväyläasetuksia muuttamalla ja äänihuulten toimintaa tehostamalla. Äänityöläisinä meidän tulisikin huolehtia siitä, että tarjoamme äänen voimistumiselle parhaat mahdolliset olosuhteet emmekä rasita ääntämme tarpeettomasti epäoptimaalisella puhetekniikalla.

Toinen asiakkaani tuli valmennukseen, sillä hänen oli vaikea säilyttää luokan edessä auktoriteettiaan. Hänen äänensä kiristyi, kun hän yritti voimistaa sitä. Se sai aikaan sen, että äänen väsymisen ohella äänen uskottavuus kärsi. Kiristymisen myötä nimittäin äänenkorkeus usein nousee, ja korkeampi ääni taas usein yhdistetään avuttomuuteen, jolloin luotettavuus ja uskottavuus kärsii.

Jos ääni kiristyy, ratkaisu on ääntöväylän vapaus, riittävä hengitystuki ja oikeanlaiset ääntöväyläasetukset

Nyt kerron sinulle, miten valmennettavani saivat kiristyvän äänensä paremmin soimaan. Vaikka äänen kanssa työskentely onkin loputon matka, tietyt perusasiat voivat oikeanlaisilla harjoituksilla ja riittävällä motivaatiolla loksahtaa paikoilleen jo muutamassa viikossa.

1. Vapauta

Molempien kiristyvästä äänestä kärsivien asiakkaideni kanssa käytin samaa menetelmää. Aloitan kireän äänen kanssa työskentelyn aina kehon vapauttamisesta, sillä epäoptimaalinen kehonkäyttö vaikuttaa myös ääneen. Kehon vapautuessa myös hengitys vapautuu, ja kun ranka on hyvässä linjassa, hengitykseen ja äänentuottoon liittyvät lihakset löytävät helpommin optimaaliset toimintatavat.

Hengityksen vapauttamisen lisäksi vapauttamisvaiheeseen kuuluu myös ääntöväylän vapauttaminen. Nielu on äänen pääasiallinen voimistumispaikka, ja kielen paikkaa muuttamalla ja leukaa rentouttamalla on mahdollista lisätä nielun ja suun sointitilaa huomattavasti. Oma sisäinen kaiutin on aikamoinen aarre, kun sen löytää.

2. Tue

Vapauttamisen jälkeen siirrytään tukivaiheeseen. Hengitystuki – tai hengitysyhteys – on tärkeä, sillä se mahdollistaa sopivan ilmanpaineen äänihuulia vasten. Puhe- tai laulujakson alussa tuki saadaan aikaan siten, että sisäänhengityslihaksia aktivoidaan uloshengityksen eli äännön aikana. Hengitysjakson lopulla taas tuki haetaan syvistä vatsalihaksista.

Oikeanlaisen ilmanpaineen ansiosta äänihuulet pääsevät värähtelemään tasaisesti ja sopivan tiiviisti toisiaan vasten, jolloin äänen hienoimmatkin vivahteet voivat päästä esiin. Valmennettavat saivat käsityksen siitä, miten oikeanlainen hengitys tukee ääntä. He oppivat myös treenaamaan hengitysyhteyttä yksinkertaisilla harjoituksilla.

3. Säädä

Kolmatta vaihetta voidaan kutsua säätövaiheeksi. Kun peruspalikat ovat kunnossa, on mahdollista lähteä hakemaan sitä itselle kaikkein luontevinta ja autenttisinta ääni-ilmaisua eri tilanteissa. Tutustua siihen, mitä kaikkea omalla äänellään voi tehdä.

Usein puhun tässä yhteydessä ääntöväylän asetuksista: siitä missä asennossa kurkunpää on, ja miten kielen ja nielun tila suhteutuvat toisiinsa. Puheessa kielen tulisi olla riittävän edessä ja kielenkannan ylhäällä, jotta ääni on kirkas ja kieli ei paina kurkunpäätä.

Säätövaiheeseen lasken myös ne puheäänen tehotukseen liittyvät tekijät, jotka ilmentävät persoonallisuutta puheessa: äänenkorkeutta, puhenopeutta ja äänenvoimakkuutta treenaamalla puheeseen voidaan saada lisää kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta. Äänentuoton on hyvä harjoitella eri korkeuksilla ja eri nopeuksilla, jotta liikkuvuus siirtyisi puheeseen ja puhuminen eri tilanteissa helpottuisi.

Viimeisessä vaiheessa valmennettavat oppivat liu’utusharjoituksia, jotka lisäävät ääneen kirkkautta, sointia ja syvyyttä. Äänihuulivärähtelyä lisäävillä puolisulkuharjoituksilla he oppivat tasaamaan hengityspainetta eri äänenkorkeuksissa, mikä helpottaa äänentuottoa entisestään. Viimeisessä vaiheessa tutustutaan myös äänen voimaan ja tehdään voimistusharjoituksia, sillä oman äänen kokeminen vahvana ja soivana omassa kehossa on olennaista, kun halutaan päästä eroon äänen epäoptimaalisesta voimistamisesta.

Moni yllättyy, kun kuulee oman äänensä vahvana ja soivana ilman minkäänlaisia kiputuntemuksia. Nämäkin valmennettavat olivat aivan ihmeissään: “onko tämä todella minun ääneni?” “Voiko voimakkaalla äänellä puhuminen todella olla näin helppoa? Sehän ei tuntunut kurkussani yhtään miltään!”

On todella voimauttavaa, kun oma ääni kuulostaa hyvältä myös omaan korvaan, pääsee virtaamaan vapaasti ja voimistumaan luonnollisesti. Vapautuneen äänen myötä myös puhujan viesti välittyy paremmin ja ääni ilmaisee ne tunteet, joita hän haluaa yleisölleen juuri sillä hetkellä ilmaista.

Ääni kiristyy vähemmän, kun teet näitä harjoituksia 3 viikon ajan

Tällä menetelmällä jo kolmen viikon harjoittelu tuo upeita tuloksia. Usein äänentuotto helpottuu jo ensimmäisen tapaamisen aikana. Toisella tapaamisella ääneen alkaa tulla jo huomattavasti enemmän sointia ja syvyyttä. Näilläkin asiakkaillani ääni oli toisella kerralla selkeästi vahvistunut, ja ääni-ilmaisu oli monipuolisempaa rennomman äänenkäyttötavan myötä. Kolmen viikon mittaisen harjoitusjakson jälkeen sain kuulla jo todella soivia ja kaunissävyisiä ääniä.

Tällä menetelmällä harjoitelleet asiakkaat ovat kertoneet, että nykyään he nauttivat puhumisesta ja esiintymisestä paljon enemmän. He voivat nimittäin luottaa siihen, että heitä kuunnellaan. Mikä parasta, harjoitusten jälkeen ääni kestää myös huomattavasti paremmin rasitusta. Ei siis enää käheytymistä tai äänen kiristymistä ja väsymistä työpäivän aikana!

Edellyttääkö työsi voimakasta äänenkäyttöä?

…kuten huutoja, kovaäänistä ohjeistamista ja kannustamista tai puhumista taustamelun yli

Ja kärsitäänkö teillä usein…?

 • äänen sortumisesta
 • äänen käheydestä
 • kurkun kipeytymisestä
 • äänen menetyksestä

Voimakasta ääntä voi tuottaa myös taloudellisesti. Kun käytät ääntäsi taloudellisesti se kestää, kuuluu ja tehoaa.

Käytättekö voimakasta ääntä työyhteisössänne? Koulutuksissani opitaan:

 • voimistamaan ääntä taloudellisesti
 • tukemaan huutoääntä oikeanlaisilla tekniikoilla
 • varmistamaan viestin perillemeno myös voimakasta ääntä käyttäessä
 • huoltamaan ääntä erilaisin apuvälinein

Kiinnostuitko? Tilaa työpaja omalle työyhteisöllesi. Työpaja sisältää sekä tietoa äänen voimistamisesta että käytännön harjoittelua. Se sopii erinomaisesti mm. liikunnanohjaajille, pelastustyöntekijöille, upseereille ja vartijoille.

Helsingin kaupunki, liikuntajaosto

Kiitos tosi hyvästä äänikoulutuksesta meille Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden työntekijöille! Koulutuksesta hyvän teki käytännönläheinen ja tosi havainnollistava ryhmäopetus. Aiheena tosi tärkeä liikuntaa ohjaaville.”

– Eero Kenttä, Alueliikuttaja, Helsingin kaupunki

TFW Helsinki Oy

Koulutus oli hienosti rakennettu juuri meidän yrityksemme tarpeita silmällä pitäen. Saimme kaikki paljon hyödyllisiä työkaluja parantaaksemme omaa osaamistamme valmentajina. Iso kiitos Liisi!

– Johannes Hatsolo Hattunen, puhuja, kirjailija,ammattibreikkari, yrittäjä, TFW Helsinki Oy

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Ääniharjoituksista helpotusta äänioireisiin

Kestävämpi ääni -videovalmennuksessa kuulet ääniharjoittelun hyödyistä jokapäiväisessä elämässä sekä säännöllisen harjoituksen tuomista tuloksista. Tottakai pääset myös itse kokeilemaan, miten äänesi muuttuu harjoituksen myötä!

Valmennuksen osat:

 1. Miksi ääniharjoittelu kannattaa?
 2. Mitä äänenkäytön harjoittelulla voi saavuttaa?
 3. Lisää äänesi sointia ja kestävyyttä parin minuutin harjoittelulla!

Tilaa videovalmennus maksutta tästä linkistä!

HALUAN KESTÄVÄMMÄN ÄÄNEN

1 thought on “Ääni kiristyy? Tällä yksinkertaisella menetelmällä helpotat äänentuottoasi kahdessa viikossa”

 1. Hei, löysin mielenkiintoisen artikkelisi äänen huollosta Google hakuni tuloksena. Haluaisin lisätietoa aiheesta koska käytän ääntäni päivittäin potilaideni parissa sairaanhoitajana. Huomaan että pitkän työpäivän lopussa ääni väsyy ja kiristyy. Haluaisin oppia kuinka voin hoitaa ja parantaa ääntäni. Olisin erittäin kiitollinen neuvoistasi! Ystävällisin terveisin, Minna Kristiina.

Comments are closed.